Prawo zamówień publicznych w praktyce

 2-dniowe szkolenia dla pracowników administracji publicznej z zakresu stosowania
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Organizator szkoleń: Ministerstwo Funduszy i Polityki RegionalnejProjekt zakończono.

Szkolenia współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
oraz
N
orweskiego Mechanizmu Finansowego