Prawo zamówień publicznych w praktyce

 2-dniowe szkolenia dla pracowników administracji publicznej z zakresu stosowania
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Strona zapisowa dotyczy wyłącznie instytucji, do których zostało przesłane bezpośrednie zaproszenie mailowe. 

Każdy osoba ma możliwość jednorazowego uczestnictwa w szkoleniu.

Informacje znajdujące się na stronie PAP nie są autoryzowane i organizator nie wyraził zgody na ich publiczne zamieszczanie.

Organizator szkoleń: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej


Temat szkolenia:Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykładowca: Łukasz Dmowski (Warszawa) – wieloletni praktyk z dziedziny Prawa zamówień publicznych, kierownik wydziałów zamówień publicznych jednostek administracji państwowej

Miejsca realizacji szkoleń: Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Białystok, Szczecin

UWAGA! W związku z warunkami finansowania uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie dla pracowników instytucji, które otrzymały zaproszenie mailowe bezpośrednio od organizatora!

Prosimy o nie przesyłanie zaproszeń do instytucji podległych. Umieszczanie informacji we własnym zakresie informacji o szkoleniu na ogólnodostępnych serwisach jest zakazane.
Listy zgłoszeń są weryfikowane, w szkoleniach mogą wziąć udział jedynie jednostki bezpośrednio zaproszone.
 

Zapraszamy do zapisów na poniższe terminy szkoleń:

11-12 stycznia 2023, Gdańsk, Hotel Sadova
23-24 stycznia 2023, Kraków, Hotel INX Design
06-07 lutego 2023, Wrocław, Hotel Scandic
27-28 lutego 2023, Poznań, Hotel DeSilva

Zapisy na poniższe terminy zostały już zamknięte, poniżej kalendarium:

28-29 listopada 2022, Kraków, Hotel Qubus
30 listopada – 01 grudnia 2022, Kraków, Hotel Qubus
05-06 grudnia 2022, Warszawa, Hotel Leonardo Royal
07-08 grudnia 2022, Warszawa, Hotel Leonardo Royal
12-13 grudnia 2022, Wrocław, Hotel Scandic
14-15 grudnia 2022, Wrocław, Hotel Scandic

Dostępny do pobrania harmonogram szkoleń.

Nowe terminy na szkolenia w roku 2023 pojawią się pod koniec listopada.

Potwierdzeniem zarekrutowania się na szkolenie jest otrzymanie wiadomości email ze skrzynki pzp@szkolenia.mfipr.gov.pl z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

Koszt uczestnictwa w kursie (uczestnictwo w szkoleniu, nocleg i wyżywienie) w całości pokrywa Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Szkolenie jest skierowane do osób zatrudnionych w następujących podmiotach:

– Instytucje Koordynujące, Instytucja Audytowa, Instytucje Zarządzające, Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Wdrażające w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, w rozumieniu Umowy Partnerstwa i ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
–  beneficjenci Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
 beneficjenci (i partnerzy) Programu Rozwój Lokalny w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021,
– dotacjobiorcy Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, którzy są jednocześnie beneficjentami Programu Rozwój Lokalny w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021,
– oraz do członków Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014- 2020,
wykonujących jednocześnie w zakresie swoich obowiązków służbowych czynności związane z zamówieniami publicznymi.

Szkolenia współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
oraz
N
orweskiego Mechanizmu Finansowego


kontakt do organizatora


pzp@szkolenia.mfipr.gov.pl